Retningslinjer for deltakelse og utgiftsdekning ved stevner for utøvere i Bryne FIK 

Generelle krav for å delta på stevner:
Betalt medlemskap i Bryne FIK
Fra G/J 13 år (f. 2001 og eldre) betalt friidrettskortet/lisens (forsikring).
Nye utøvere kan delta på inntil 5 stevner uten forsikringskort

Tilleggskrav for å delta på stevner utenfor fylket:
Gått på treningene og deltatt på lokale stevner.
Alder: hovedregel G/J 13 år (f. 2001) og eldre. Sportslig leder kan gi dispensasjon fra regelen.
Deltakelse på stevner med startkontingent og/eller reiseutgifter for klubben skal være avklart med klubben (oppmann eller sportslig leder) på forhånd.


Deltakelse på lokale stevner uten startkontingent og reiseutgifter, trenger ikke å være avklart på forhånd.
Ved større stevner hvor reise og opphold må planlegges i god tid, trenger klubben intern påmelding tidlig, ansvar sportslig leder.

Sportslig leder i samarbeid med oppmennene kan sette regler for hvor mange øvelser utøverne får delta på der det er startkontingent.

Oversikt over aktuelle stevner legges ut på heimesida til Bryne FIK. I tillegg brukes oppslagstavlen og e-post.

På stevnene er det ikke anledning til å trekke seg fra enkelt øvelser en er påmeldt i uten gyldig grunn.

Utgiftsdekning ved stevner:

Klubben dekker startkontingent og inntil kr 500 per weekend.Dette gjelder også for NM, UM og jr NM. Denne regelen kan endres dersom sponsorer kommer inn. Refusjon betales ved sesongslutt. En større del av utgiftene kan dekkes dersom dugnader drar inn penger som fordeles til utøverne.

Også når en blir tatt ut til stevner, for eksempel EM, Nordisk, NM, UM, kan det bli aktuelt å betale egenandel avhengig av klubbøkonomi/sponsorstøtte.
Den enkelte må sørge for skyss til offentlig kommunikasjonsmiddel uten at klubben har utgifter til dette.
Utgifter til mat og drikke dekkes av den enkelte utøver.
Utgifter til ledere dekkes av klubben etter avtale med sportslig leder.
Foreldre som reiser uten å være oppsatt som ledere, dekker reisen og oppholdet selv.

Størrelse på egenandel fastsettes til enhver tid av styret ut fra klubbens økonomi.